* Internet

* Software

 * IT Solutions

 * Support

 

mukana.IT to marka prezentująca kilkanaście lat działania w branży IT.

Streścić je można w hasłach: doświadczenie, wiarygodność, zaufanie, odpowiedzialność, rzetelność.

Doświadczenie zdobywane nauką i praktyką - wciąż rozwijane i ugruntowywane.

Wiarygodność działania - oferowane usługi opierają się na pewności i legalności.

Zaufanie klientów i pracodawców - budowane przez lata, na niezmiennie wysokim poziomie.

Odpowiedzialność - fundament budowy zaufania, dzięki któremu mukana.IT może podejmować się poważnych zleceń.

Rzetelność - starannie i sumiennie realizowane prace, szerokie wsparcie i dokładne analizy - to cenią klienci.

 

Wybrane szkolenia i certyfikaty:

Profesjonalny PM w branży IT
  - certyfikat PRINCE2 Foundation
Podstawy testowania

  - certyfikat ISTQB
Analiza i modelowanie w IT - UML2
Profesjonalne kadry sektora MMSP
Zarządzanie procesami organizacji
Oracle 9i: Wprowadzenie do SQL
Oracle 8i: Administrowanie BD

Internet hosting

Realizacje portali WWW,
CMS, domeny, hosting

Software hardware

Oprogramowanie i sprzęt
wdrażanie, uruchamianie

Nowoczesne rozwiązania

Analiza biznesowa
potrzeb klienta

Wsparcie doradztwo

Wsparcie, doradztwo
konsultacje, pomoc