Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności - RODO


1. Administratorem danych osobowych jest:

mukana.IT Grzegorz Krakowiak
ul. Akacjowa
72-006 Mierzyn
NIP: 8581413020
REGON: 811218978
e-mail:

 

2. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy następujące rodzaje informacji o użytkownikach:

a) podczas wysyłania informacji formularzem kontaktowym - imię i nazwisko nadawcy wiadomości, jego dane kontaktowe (e-mail a niekiedy numer telefonu), treść wiadomości (ewentualnie poprzedzoną tematem),
b) podczas wysyłania zgłoszenia na newsletter - imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zainteresowanej newsletterem,
c) podczas wysyłania zgłoszenia na listę e-mailową Rady Rodziców - imię i nazwisko rodzica/opiekuna, jego adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu,
d) podczas wizyty na stronie – w postaci cookies: informacje techniczne pozwalające dopasować wyświetlanie strony do urządzenia użytkownika, informacje ułatwiające korzystanie ze strony, informacje statystyczne pozwalające nam ocenić potrzeby zmian w układzie i zawartości strony.


 

3. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest dobrowolna zgoda użytkownika oraz podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (np. udzielenie wyjaśnień po zapytaniu).

 

4. Celem przetwarzania tych informacji jest możliwość świadczenia usługi (udostępnienie na stronie WWW informacji o naszej działalności oraz odpowiedź na przekazane zapytania przez formularz), na którą użytkownik się zdecyduje.

 

5. Dane przekazywane są tylko do nas. Dane te mogą zostać częściowo powierzone do przetwarzania:
a) dostawcy hostingu
b) dostawcy usług analityki internetowej (Google Analytics)
c) dostawcy usług lokalizacyjnych (Google Maps)
d) dostawcy usług social media (Facebook)
e) dostawcy usług video (YouTube)

 

6. W związku z tym korzystamy z usług podmiotów zlokalizowanych poza UE, ale nie dotyczy to danych przekazywanych przez formularze na naszej stronie, które w całości są przetwarzana na terenie Polski.

 

7. Gromadzone dane będą przetwarzane tak długo, jak długo wymaga cel, dla którego zostały zebrane – jednak nie dłużej niż pozwoli na to zgoda użytkownika.

 

8. Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych do innego, wskazanego podmiotu,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

9. Dane nie są przetwarzane dla celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym – nie są przetwarzane w celu profilowania.

 

10. Dbamy o ochronę danych użytkowników – korzystamy z usług sprawdzonych dostawców hostingu, z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych wg RODO. Połączenie z serwerem jest realizowane w technologii SSL (Secure Socket Layer – protokół "https").

 

11. Na naszej stronie korzystamy z cookies – małych plików zapisywanych przez naszą stronę na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
W postaci cookies mogą być przechowywane:
a) informacje techniczne pozwalające dopasować wyświetlanie strony do urządzenia użytkownika,
b) informacje ułatwiające korzystanie ze strony,
c) informacje niezbędne w procesie uwierzytelnienia, bezpieczeństwa lub pamiętania preferencji użytkownika,
d) informacje statystyczne pozwalające nam ocenić potrzeby zmian w układzie i zawartości strony
e) informacje pozwalające na właściwe funkcjonowanie dodatków firm zewnętrznych na naszej stronie (jak np. odtwarzacz YouTube, prezentacja treści Facebook, widok mapy, itp.)


Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć wybrane lub wszystkie cookies, albo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie obsługi cookies. Należy jednak pamiętać, że zmiany ustawień cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej strony WWW, a w skrajnym przypadku – nawet uniemożliwić korzystanie ze strony WWW.

 

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/GDPR).

 

13. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji gromadzonych przez naszą stronę WWW. Polityka prywatności może ulegać zmianom, które będziemy publikować na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.